Yazar: 11:56 Analiz • 5 Yorum

IŞİD’i Paganist ve Kabalist akıl kurdu

Bize IŞİD olarak tanıtıldı. Uluslararası alanda ise gerçek ismi ‘ISIS’. ‘ISIS’i biz aslında Antik Mısır Mitolojisinden tanıyoruz. Kendisi ‘her şeyi gören göz’ de olarak bilinen Horus (Güneş Tanrısı)’un annesi. Horus’un hikayesi şöyle:
 
‘Bu göz Antik Mısır Tanrısı (İyilik Tanrısı, Güneş Tanrısı, RA) Horus’un gözüdür. Horus, Tanrı Osiris ve Tanrıça İsis’in oğludur. Horus’un amcası Seth, babası Osiris’i öldürmüştür. Osiris öldükten sonra Horus, annesi İsis’in himayesinde büyümüştür. Horus amcası Seth’le iktidar mücadelesine girmiştir. Ayrıca babasının intikamını almak istemektedir. Horus’un bir özelliği vardır; o da gözleri bir şahininki kadar keskindir. Onun için hep şahin başlı olarak sembolize edilir. Seth’le olan bu mücadelesinde bir gözünü kaybeder. Annesi İsis bu gözü tekrar yerine takar. Fakat çıkan ve takılan bu göz eski işlevini yitirmiştir. Ancak sağlam göz, diğer işlevini yitiren gözün gücünü de almıştır. Horus tek gözlüdür ve eskisinden daha iyi görmektedir. Horus bu savaşta Seth’in cinsel organını parçalar. Bir diğer deyişle hadım eder. Artık cinsel hazlardan uzak kalan Seth, seksi yasaklar. Kötülük Tanrısı Seth’i yenen Horus, İyilik Tanrısı olur. O ise Seth’in aksine cinsel zevkleri özgür kılmıştır.’
 
‘İngiliz Kraliyet ailesine baktığımızda kendi soylarını Antik Mısır Kraliyet ailesine dayandırıyorlar. Onların deyimiyle İbrani Resul Yakup’un taşı bugün ‘Kraliçe’nin tahtındadır. Kraliçe simgesel bir Mısır basamak piramidinde taçlandırıldı. Kraliyet tacının tabanında on iki İbrani kavmi simgeleyen on iki taş bulunmaktadır. On iki kavmi simgeleyen bu taşlar ‘Kenan Ülkesi’ rahiplerinin göğüslüklerinde de bulunmaktadır. Britanya Bayrağı Yakup’un on iki kavminin yeniden birleşmesini simgelemektedir. Bayrağın kırmızı, beyaz ve mavi renkleri Mısır’ın üç tacıyla aynıdır. Kraliyet Asası’da Antik Mısır’dan gelmektedir. Mısır Tanrısı ‘Amon’ ve kendilerini Tanrı’nın oğulları olarak tanıtan Mısır’lı Firavunlar tarafından taşınmaktaydı. Kraliyet Asası şu an 2. Elizabeth tarafından taşınmaktadır. Asasında dünyanın en büyük elması, ‘Afrikanın Yıldızı’ bulunmaktadır. Kraliçenin cezalandırma kırbacı kısmen kolunun altında gizlenmiştir. Bu kırbaç yine eski Mısır Firavunları’ndan gelmektedir. ‘Arı’ simgesi kraliçenin kraliyet giysilerinde görülmektedir. Eski Mısır’da bu; Mısır Kraliyeti’nin ve Mısır’ın simgesiydi. Britanya Kraliyet Arması’ndaki semboller, Britanya’nın İbrani kökenlerini göstermektedir. Hakimler ve Kraliçe’nin üst düzey memurlarının giydiği başlıklar Antik Mısır’dan gelmektedir. Prens Charles’ında giydiği fistanlar, beyaz fistan giyen Eski Mısır Firavunları’ndan gelmektedir.’
 
Bugün 1 Dolar’ın üzerinde de bulunan piramidin üzerindeki gözün sahibi ISIS’in oğlu Horus. Biz Müslümanlar ise tek gözlü birini tanıyorsak bu, Deccal’den başkası olamaz. O zaman IŞİD örgütüyle neyi doğurmak istiyorlar? Bize bu mesaj da veriliyor.
 
Suriye’de zorla IŞİD militanı yaptırılıp daha sonra ellerinden kurtulan iki kişi erkek erkeğe evlendirme ritüelinden bahsettiler. Bu gerçek dahi IŞİD’in bizlere kabalistik yönünü anlatmaya yeter. Dünyadaki Pagan ve Kabalist felsefeyi benimsemiş ‘Anglosakson Yahudi İmparatorluğu’ IŞİD’i kendi elleriyle kuruyor, bu örgütün tanıtımını da bizzat kendisi yapıyor. Bu tanıtımda bilerek ‘İslami Kimlik’ ön planda tutuluyor. Peki IŞİD’in, gerçek ismiyle ISIS’den de anlaşılabileceği gibi, kendi içerisinde neden PAGAN öğeler yer alıyor? Bunun cevabını da toplumsal bilinçaltı kavramı olan ‘ARKETİP’te aramak gerekiyor.
 
‘Arketip kavramını ortaya çıkaran ise İsviçreli ünlü psikiyatr Carl Gustav Jung olmuştur. Jung çalışmalarında rüyaya ayrı bir önem vermiştir. ‘Arketip’ kavramını çıkarması da bu çalışmalar neticesinde olmuştur. Yaptığı rüya analiz çalışmalarında birbirinden habersiz ayrı coğrafyalarda yaşayan insanların rüyalarında ortak unsurların olduğunu fark etmiştir. Bu unsurların özellikle mitolojik unsurlar olduğunu da keşfetmiştir. Yani bunların hepsi aynı kaynaktan beslenen sembollerdir. Jung bu unsurların aynı oluşunu ‘kollektif bilinçaltı’ isimlendirmesiyle açıklamaya çalışmıştır. Kollektif bilinçaltının unsurlarından oluşan sembollere ise ‘arketip’ adını vermiştir.
 
Bu tarz örgütlerin öğelerinin bir çoğunu da mitolojik pagan sembolleri oluşturur. Bundaki amacın, bu sembollerin kollektif bilinçaltının unsurları olup, bilinçte öncelik meydana getirmek olduğunu da söyleyebiliriz.’
 
İsrail’deki ‘Moshe Dayan Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı çalışmaya göre IŞID’in yaptığı tüm eylemler nihayetinde İsrail’e yarıyor. Fazla söz söylemeye gerek yok. ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.’
 
Yazar: Ömer Faruk BOYBAY

(Visited 424 times, 1 visits today)
Kapat
Yandex.Metrica