Anahtarcı Yorumları

Genel kurallar haricinde her konuda kısıtlamasız, karakter limiti olmadan, özgürce yorumlarınızı yazabilirsiniz.
 
Genel Kurallar
1-Yorum; hakaret, aşağılayıcı ifade, saldırganlık ve ideolojik propaganda içermemelidir.
2-Yorumda, herhangi bir internet sitesi, firma ve oluşumun reklamı bulunmamalıdır. Bunun dışında herhangi bir konuda kaynak göstermek amacı taşıyan adres gösterimleri reklam amacı taşımadığından bir problem teşkil etmemektedir.
3-Yazılan her yorumdan yorum sahibi sorumlu olacaktır.

(Visited 28 times, 1 visits today)

20 Yorum

 1. abdurrahman yördem abdurrahman yördem dedi ki:

  “gamam” daha önce (Bakara 210 ve Furkan 25 ayetler) belirtmiştim. Ardında meleklerin bulunduğu aracı saklayan bir yapay bulut.
  Ayetlerin bildirdiğine göre, Hz. Musa çölde kavmi ile giderken kendisinden su ve yemek istediler. İnsan formlu melekler zaten onlara yol gösteriyordu. Bu isteklerini de karşıladılar.
  Bu istekleri karşılanırken ayetler; üzerlerine “gamam” ile gölge yapıldığından ve yiyeceklerini verdiklerini bildirir.
  Bu yiyecekler; isimlendirildikleri gibi mi, yada bilemediğimiz bir yiyecek türü mü bilmiyoruz. Muhtemelen meleklerin geldikleri cennetten (gezegen) olabilir.
  Araf 160
  “Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde oniki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince, Musa’ya, “Asanı taşa vur!” diye vahyettik. Derhal ondan oniki pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık, onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. (Onlara dedik ki) “Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yeyin. “Ama onlar (emirlerimizi dinlememekle) bize değil kendilerine zulmediyorlardı.”
  Kuran-ı Kerim ayetleri bize cennetten gelen yiyecekleri bildirir.
  Hz. Meryem’e gelen yiyecekler. (Al-i İmran 37)
  Hz. İsa ve Havarileri ( maide 112,113,114,115)
  İnsan formundaki Melekler nereden geliyordu, nerede yaşıyorlardı.
  Muhtemelen Hz. Adem’in yaratıldığı ortamdan, gezegenden gelmiş olabilirlerdi.
  Bu gezegen nerede olabilirdi?
  Hz. Adem yaratıldıktan sonra eşi ile birlikte bu ortamda “cennet” diye adlandırılan bir mekana yerleştirilmişler ve burada yaşamaya başlamışlardı.
  “cennet” kelimesi Kuran-ı Kerim de mutlu olarak yaşanılan yer anlamında kullanılır. Kuran’da Dünya’da bazı bahçeler “cennet” olarak adlandırılır. (bakara 265, 266, en’am 99,..)
  Başka, Ahirette “cennet” ten bahsedilir. Adn, Firdevs, Naim cennetleri.
  Ancak Kuran-ı Kerim; ahiret cennetinin Kıyametten sonra bu evrenin değişmesi ile bu evrenin öz malzemesinden yaratılacağını bize bildirmektedir.
  O zaman Hz. Adem ahiret cennetinde bulunmadı.
  Kuran’da başka bir ayette yedi göğün birinde “Me’va cennetinden” bahsedilir.
  Sidretül-Münteha’nın yanında.
  Yani Arş’ın dışında yaratılan yedi gökte;
  insan ve insan formunda elçilerin yaşayabileceği Dünya dışında başka bir mekan, Kuran-ı Kerim de bize bildirilir.
  “Me’va cenneti” (en iyisini Allah bilir.)
  Necm 14-16
  14. Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında.
  15. Me’vâ cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır.
  16. O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı

  Sidretül-Münteha sözlük anlamı en son yer.
  Yani evrenimizi oluşturan gök katmanlarının sonuncusu.
  Ötesinde ne var.
  Levh-i Mahfuz. Bilgilerin saklandığı yer.
  Arş evreni ile evrenimiz arasında Levh-i Mahfuz.
  Bir tarafı Arş. Emirlerin kontrol edildiği yer.
  Bir tarafı Sidretül- Münteha’dan başlayarak gök katmanları. Emirlerin uygulandığı yer.
  Sidretül-Münteha;
  Cebrail’in de yaşadığı yer.
  Öteye gidemediği son durak.
  Levh-i Mahfuzda bulunan vahyi getiren Ruh’tan aldığı ve dünya semasına getirdiği son durak. Nahl 102 (Allah cc en iyisini bilir.)
  “gamam” dan nerelere geldik.
  Bu gölgesinin arkasına saklanan, insan formundaki melekleri getiren bu araçtan ayetlerde bahsediliyor mu?
  Nisa 154 ayet “Kesin söz vermeleri dolayısıyla Tur’u üstlerine yükselttik ve onlara: ‘Bu kapıdan secde ederek girin’ dedik ve onlara: ‘Cumartesi (günü) haddi aşmayın’ da dedik. Ve onlardan kesin bir söz aldık.”
  Meryem 52 ayet “Ona, Tur’un sağ yanından seslendik ve onu (kendisiyle) gizlice söyleşmek için yakınlaştırdık.”
  Taha 80 ayet “Ey İsrailoğulları, andolsun, sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur’un sağ yanında sizinle vaadleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik”
  Yukarıdaki ayetler Hz. Musa ve kavminden bir kısım kişilerin Tur’a gelmesi ile ilgili.
  Bize bir şeyler anlatıyor mu?
  Meallerde ve tefsirlerde genelde dağ adı olarak belirtilen “Tur” meleklerin araçlarının ismi olabilir mi?
  Şimdilik bu kadar devam edecek.
  Saygılarımla.

 2. abdurrahman yördem abdurrahman yördem dedi ki:

  Pisişik güçler ve evliya kerametleri konusuna daha sonra gireceğim.
  Kaldığım yerden devam etmek istiyorum.
  İnsan formundaki melekler konusuna devam etmeden önce “melek” varlıkları iyi anlamak lazım
  “melek” varlıklarının en büyük özelliği rabbimizin emirlerini yerine getiren ve bununla zikir yapmış olan varlıklardır.
  Verilen görevden başka bilgileri yoktur. “Melekler: Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin, dediler.” Bakara 32
  Yapıları ayetlerle bildirilmemiştir.
  Verilen görev ile tanımlanırlar. “ölüm melekleri”, “vahyi meleği”, “katip melekler” vs
  Bir melek diğer meleğin görevini yapamaz.
  Birkaç görev birden yapamaz. Öyle olsaydı akıl ve iradesi olurdu. Bu da karışıklıklara sebep olurdu.
  Görevlerini yaptıktan sonra levh-i mahfuz da yerini alır. İş kayıt altına alınmış olur.
  Bilgisayarımızdan örneklersek; bilgisayara gelen elektrik; klavyeye bir harfe bastığımda verilen programa (emre) göre o harfi oluşturan noktalara dönüşür ve ekrana yansır. Görevi biter diske dönerek kayıt altına girer. (Yaratılış konusunda bu konu daha detaylı anlatılacak)
  Görevlerine ve bulundukları boyutlara göre hızları değişiktir. Ayetler bize bunu çeşitli adette kanatlar olarak bildirir. “Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.” Fatır 1
  Yine ayetler; meleklerin cinsiyetinin olmadığını bildirir. “Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık?”saffat 150
  Görevleri icabı birbirleri ile iletişimleri vardır. “Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder.
  Bu varlıkların insan gibi akıllarını kullanma yetenekleri bulunmaz, verildikleri görevi bilip onu yaparak kulluk ederler.
  İnsan formundaki melekler genelde elçi (resul) olarak görevlendirilirler. “Allah, meleklerden de resûller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” Hac 75
  Her insanın önünden ve ardından takip eden koruyucu melekler bulunmaktadır. “İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar…” Rad 11
  Her insanın sağında ve solunda birer yazıcı melek bulunur. “ Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir.” Kaf 17
  Dünya’da olan olaylar; dünyayı devamlı gözleyen insan formlu melekler tarafından gözlenir. Kaydedilir. Bazen de müdahaleler edilir. “İnsanlara, kendilerine dokunan bir darlıktan sonra bir rahat tattırdığımızda, ayetlerimiz hakkında hemen bir tuzak sergilerler. De ki: “Tuzak kurma bakımından Allah daha hızlıdır.” Zaten, resullerimiz, kurmakta oldukları tuzakları kaydediyorlar.” Yunus 21
  Devam edecek. Sevgi ve saygılar.

 3. abdurrahman yördem abdurrahman yördem dedi ki:

  Her kar tanesini, yağmur damlasını ayrı bir melek taşır.
  Havayı düşünüyor musunuz; benim sesim, senin sesinle karışmıyor.
  Milyarlarca ses, radyo frekansı, görüntü frekansları,
  Yetmedi uydudan gelen görüntüler, sesler,
  Rüzgar, soğuk, sıcak, koku, oksijen, hidrojen vs
  Güneşten, yıldızlardan gelen fotonlar
  Hiç birbirini etkilemeden havada dolaşıyor.
  Her birini görevli melekler taşıyor da ondan,
  Atomlar, elektronlar, içlerinde bulunan kuvvetler
  hepsi görevli (programlanmış)(emir yüklü) melekler tarafından taşınır.
  “Gaybın anahtarları O’nun katındadır, O’ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve her şey) apaçık bir kitapta (yazılı)dır.” En-am 59
  Anlaşılan evrenin “melek varlıklar” olmayan bir noktası bile yoktur.
  Bunların bir kısmı daha önce belirtmiştim; insan formlu meleklerdir.
  Hıristiyan dininde yanlış anlaşılan kanatlı her kılığı giren “melekler” yoktur.
  Onunla bununla savaşan “melekler” yoktur.
  Tek taraflı savaş vardır. O da emir aldıklarında dünyada bazı kavimleri helak ederler.
  “Nuh’tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeterlidir.” Isra 17
  “Ad’ı, Semud’u, Ress halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de (inkarcılıklarından ötürü helak ettik).” Furkan 38
  İnsanların azgınlıklarına karşılık depremler, tutsunamiler, kasırgalar gibi birçok afet oluştururlar. Ancak Kitabını okumayan bizler bunları doğa olayı olarak geçiştiririz. Ya da önceki kavimlere yapılanları bize yapılmayacağını sanırız.
  Sanki insan beyni ve vücudu bu doğa dediğimiz unsurun dışındaymış gibi düşünürüz.
  Şeytan ve cinlerle de tek taraflı savaşları vardır.
  Herhangi bir yasağa uymadıkları takdirde devamlı olarak cezalandırılırlar.
  “Andolsun, Biz en yakın göğü kandillerle süsleyip-donattık ve bunları, şeytanlar için taşlama-birimleri (rücum) kıldık. Onlar için çılgınca yanan ateşin azabını hazırladık.” Mülk 5
  “8. Doğrusu biz (cinler), göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk.
  9. Halbuki, (daha önce) biz onun bazı kısımlarında (haber) dinlemek için oturacak yerler (bulup) oturuyorduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev huzmesi buluyor.” Cin 8-9
  Ne insanın ne de cinlerin ve şeytanın “meleklere” zarar vermesi veya görevlerini engellemesi söz konusu olamaz.
  Çünkü yaptığımız her eylem “melek varlıklar” tarafından yapılmakta.
  Ancak şeytani düşüncelerimiz ancak bize zarar verir.
  Bazı “insan formundaki melekler” de dünyaya elçiler olarak gönderilirler.
  Diğer yazımda Kuran-ı Kerim’de bize bildirilenlerle devam edeceğim.
  Sevgi ve saygılar.

 4. bulentdemir4398 bulentdemir4398 dedi ki:

  merhaba sayın yazarlar sizleri beğenerek izliyorum lütfen bu siteye tartışmalrınızı tv programı şeklinde yayınlarsanız çok iyi olur burası sizin siteniz süre sınırı olmayan özgür yorumlarınızı bekliyorum ayrıca diğer araştırmacı arkadaşları bu platformda tutarsanız siteniz zenginleşir sınırsız bilgi kaynağı olur çok teşekkürler emeklerinize için birde kıyamet her geçen gün yaklaşıyor ne öğrensek bizim için kardır.

 5. bulentdemir4398 bulentdemir4398 dedi ki:

  tabi yolladığım mesaja ek olarak lütfen kuran ışığında olması gerekiyor tüm cevaplar orda.

 6. Alih4N Alih4N dedi ki:

  Herzaman sıkılmadan sizi izleyebilirim :)) , keşke şu vakit probleminide çözsek çünkü 19 dakika çok az , en azından cümleler tamamen bittiğinde program bitse sözler yarıda kalmaz en azından.

 7. Ayşe zehra Ayşe zehra dedi ki:

  Serhat hocamın nuh as hakkındaki teziyle ilgili olarak ve aslında genel bi soru aklıma takıldı. Eğer gelecekten gelen peygamber yada peygamberler fikri gerçekse hz.muhammed in Son Peygamber oluşunu nasıl anlamamız gerekiyor?yardimci olursanız sevinirim.saygilar

 8. Ayşe zehra Ayşe zehra dedi ki:

  Bakara süresi nde geçen “tûr” dağ midir yoksa ne olabilir???

  • abdurrahman yördem abdurrahman yördem dedi ki:

   Bu gölgesinin arkasına saklanan, insan formundaki melekleri getiren bu araçtan ayetlerde bahsediliyor mu?
   Nisa 154 ayet “Kesin söz vermeleri dolayısıyla Tur’u üstlerine yükselttik ve onlara: ‘Bu kapıdan secde ederek girin’ dedik ve onlara: ‘Cumartesi (günü) haddi aşmayın’ da dedik. Ve onlardan kesin bir söz aldık.”
   Meryem 52 ayet “Ona, Tur’un sağ yanından seslendik ve onu (kendisiyle) gizlice söyleşmek için yakınlaştırdık.”
   Taha 80 ayet “Ey İsrailoğulları, andolsun, sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur’un sağ yanında sizinle vaadleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik”
   Yukarıdaki ayetler Hz. Musa ve kavminden bir kısım kişilerin Tur’a gelmesi ile ilgili.
   Bize bir şeyler anlatıyor mu?
   Meallerde ve tefsirlerde genelde dağ adı olarak belirtilen “Tur” meleklerin araçlarının ismi olabilir mi?
   ayrıca yorumlarda daha önce yazmış olduğum “gamam” ile ilgili yorumumu okursanız daha iyi anlayabilirsiniz.

 9. ayse zehra ayse zehra dedi ki:

  bıdahakı programın basında bıze e buyuk resmı anlatırsanız sevınırım.saygılar…

 10. Ayşe zehra Ayşe zehra dedi ki:

  Ahmet Hoca ya bi sorum yine nuh tufanı teziyle ilgili.eğer gelecekte olduysa soyu günümüzde bile tükenmiş hayvanları nasıl yorumlicaz.kafama takildi

 11. Ayşe zehra Ayşe zehra dedi ki:

  Sayin serhat ahmet tan.kozmik satranç kitabınızi alıp okudum elimden bırakamadım bitirdim.allh razı olsun böyle bi kitap yazmışsınız…insallh dgerlerini de okuyacağım. İnsallh sizde yazmaya devam edersiniz.başarılar. …

 12. Ayşe zehra Ayşe zehra dedi ki:

  Smdi es tw deki çalar saati izledim.salih peygambere gönderilen devenin bahsi geçti. Ama ayrıntıya girilmedi.fikri olan paylaşabilir acaba???kayadan çıktığı syleniyor deve miydi acaba dedi ahmet bey

 13. Osman Osman dedi ki:

  Benim bir sorum olucak oda şu; acaba Hz Zülkarneynin yaptıgı set şu bahsi gecen Star gate projesindeki dünyaya açılan yıldız kapısı olabilirmi bu kapının dünyada bir yerde mesela kayıp kıta denilen atlantiste olma olasılığı varmıdır bunu yorumlarmısınız hayırlı yayınlar teşekkürler.

 14. evren evren dedi ki:

  mrb hocam ben ufocuyum yani ufolar daha çok ilgimi çekiyo habertürkte ufocu haktan hocayla birarada tartışmış bilgilendirmişsiniz milleti sizide fırsat buldukça takip ediyorum müthiş kafa kurcalayan teorileriniz var fakat benim içinden çıkamadıgım bir konudan bahsediceğim demişsiniz ki zamanda yolculuk yapılabilir geçmişe gidip kaderi değiştirebiliriz şöyle bişey çıkıyor ortaya ben 60 yaşındayım dur bi 30 yaşına gidiyim yaptıgım zinaları yapmıyımda günahlarım silinsin gibi oluyor ve herkesin buna ulaşamayacagını söylüyorsunuz yani belirli kişiler özel insanlar yolculuk yapar diyosunuz o zaman her kul eşit olmuyor bazıları kaderini güzel çizerken müdahalelerde bulunup bazıları kadere mahkum oluyor. hataları düzeltmek için gidilmese desek o zaman yolculuk yapmaya gerek yok ama hatasızda kul yok verdiğiniz örnektede şöyle bi kötü insanla tanışmasına vesile olayını değişicekti o kötü insan kim bilir ne kötü düşüncelere soktu bizi yine sevap günah defterini değiştiriyoruz. ve haktan hocada sürekli aynı yanlış cümleyi kullanıyor uzaydaki diğer zeki canlılar bizim gelecekteki halimiz diyor onu bilemezki yarın tüm evren yok olabilir hiçbir canlı kalmayabilir. bu allahın taktiridir. yani biraz daha ileriye gidersek tehlikeli yerlere saparız çıkamayız ben o konuları aklıma getirmek istemiyorum burdan allah ın taraflı adaletsiz olduguna kadar varılabilir töbe töbe

 15. evren evren dedi ki:

  yorumlarımı paylaşmanıza gerek yok siz okuyun yeter hocam ve şunuda ekliyim unutmuşum dediğiniz özel insanlardan kasıt melek türü varlıklar yolculuga yardım edip zulkarneyn tarafından gerçekleştirilicekse bence gereksiz bişey yüce allah zaten gücünün sınır olmadıgı için ol deyince oluverir. hastalıgına çare aramak isteyen dua ile şifa bulur zamanda gezmeye gerek kalmaz günahı için pişmansa tövbe eder. bence hocam ister bu dünyada ister ahirette yaşadığımız andan ibaret 1 an öncesine geri dönüş yok biran ileriyede gidiş yok yani istediğiniz şeyi ışınlayın ama (an) herşeyden daha hızlıdır. bu an kimine göre 5 yıl sürer kimi hatırlamaz ama yaşar.

 16. Osman Osman dedi ki:

  Hz.Zulkårneyn meselesine fårkli bir båkis åcisi då benden.Turkler målum tårihte demir døvme isleriyle meshurdur. Hz Zulkårneynin de yecuc ve mecucun ønune yåptigi seddin øzellikle demir kutlelerden ølmåsi bånå sånki islåm dunyåsini yøk etmek isteyen kåfirlerin dunyådå ønlerindeki tek engelin Turk milleti øldugu båriz bir gercek ve bu seddin Turkler øldugu gibi bir yørumu dusundurmuyør degil Såygilår

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × 1 =

Kapat
Yandex.Metrica